Privacy

PRIVACY

Veerkracht7 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Ik zal er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

Om u goed te kunnen helpen, vraag ik tijdens mijn coaching naar persoonsgegevens en persoonlijke gegevens en gebeurtenissen. Deze gegevens worden vanaf dat moment puur voor het coachtraject gebruikt.

Veerkracht7 geeft geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit met u besproken is.

Uiteraard heeft u altijd de mogelijkheid uw gegevens zelf in te zien of zelf aan te geven dat u niet meer wilt dat ik ze bewaar.

 

Veerkracht7 streeft ernaar:

    ✓ Alleen dat te registreren wat echt van belang is.
    ✓ Persoonsgegevens worden niet zichtbaar voor anderen verwerkt.
    ✓ Niet over cliënten spreken in het bijzijn van derden.
    ✓ Geen persoonsgegevens van cliënten te verstrekken aan derden.
    ✓ Bewust te zijn van de eventuele risico’s die verbonden zijn aan het niet zorgvuldig omspringen met persoonsgegevens.